News

More News

Notifications

Walk in interview for teaching positions

Kanjirowa National School needs qualified and experienced teachers.. See More

सामाजिक सञ्जाल

आदरणीयअभिभावकज्यू, नमस्कार ! महोदय, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनितीव्र रूपमा बढेको कुरा

Request!

आदरणीय अभिभावकज्यू, नमस्कार ! आफ्ना नानीबाबुहरूको शैक्षणिक क्रियाकलापमा यहाँहरूले पुर्याउनुभएको सहयोग र विद्यालयको अर्थ

View More

Calendar

15

Jun

PTM/ Report Card Distribution (9:00AM to 1:00PM)

Saturday

16

Jun

Post Results Holiday

Sunday

View full calendar

Our Collaborative Partners