News

More News

Notifications

Walk in interview for teaching positions

Kanjirowa National School needs qualified and experienced teachers.. See More

सामाजिक सञ्जाल

आदरणीयअभिभावकज्यू, नमस्कार ! महोदय, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनितीव्र रूपमा बढेको कुरा

Request!

आदरणीय अभिभावकज्यू, नमस्कार ! आफ्ना नानीबाबुहरूको शैक्षणिक क्रियाकलापमा यहाँहरूले पुर्याउनुभएको सहयोग र विद्यालयको अर्थ

View More

Calendar

05

Dec

(19-22) Term Break

Tuesday

16

Dec

PTM/ Report Distribution

Saturday

17

Dec

Post Result Holiday

Sunday

18

Dec

Dhanya Poornima/Udhauli

Monday

25

Dec

Christmas Day

Monday

31

Dec

(15-29)Winter Vacation

Sunday

View full calendar

Our Collaborative Partners